Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-10-25

Nämndsammanträde 2016-10-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Boendelösningar för kommunmottagna nyanlända Senare utskick, OJ

Anmälningsärenden

4 Ekonomisk uppföljning per sista september

Övrigt

5 Förvaltningschefens information

7 Presentation av stadsrevisionen

Besök av revisorsgrupp 1 (Bosse Ringholm och Ulf Bourker Jacobsson)