Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-03-21

Nämndsammanträde 2017-03-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfetsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

7 Förvaltningsgruppens protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§7 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-099/2017