Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-08-22

Nämndsammanträde 2017-08-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Remiss av betänkandet Meddelarskyddslagen - fler verksam- heter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

4 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2017

Senare utskick
Dnr: 1.3.2-715/2017

7 Förvaltningsgruppens protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Remiss av betänkandet Meddelarskyddslagen ­ fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-708/2017

§4 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-709/2017

§6 Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2017 Dnr 1.3.2-715/2017

§7 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-99/2017

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden