Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-11-21

Nämndsammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg OJ

5 Servicenämndens sammanträdestider för 2018

7 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-11-14 Dukas

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-1105/2017

§5 Servicenämndens sammanträdestider för 2018 Dnr 1.1.1-1083/2017

§7 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-11-14 Dnr 1.2.1-99/2017

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden