Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2017-12-19

Sammanträde 2017-12-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

4 Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2017

Dnr 1.3.2-272/2017 (senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-12-12 Dukas

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2017 Dnr 1.3.2-272/2017

§5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Dnr 2.3.2-1149/2017

§6 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-12-12 Dnr 1.2.1-99/2017

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden