Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-01-23

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-01-23 Dnr 1.2.1-83/2018

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden