Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-10-23

Sammanträde 2018-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-10-16

6 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per 30 september

7 Anmälan av beslut fattade på delegation

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-10-16 Dnr 1.2.1-253/2018

§6 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per 30 september Dnr 1.3.2-191/2018

§7 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§8 Förvaltningschefens information