Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-11-20

Sammanträde 2018-11-20

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål Dnr 1.1.5-718/2018

Förvaltningens tjänsteutlåtande skickas ut senare på grund av kort handläggningstid

Betänkandet (SOU 2018:44) kan läsas i sin helhet på www.regeringen.se/remisser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-11-13 Dnr: 1.2.1-253/2018

5 Ekonomisk månadsrapport per 31 oktober Dnr: 1.3.2-191/2018

6 Anmälan av beslut fattade på delegation: Dnr 1.1.3-166/2018

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

* Information om finansborgarrådets förslag till budget 2019

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1 -718/2018

§4 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-11-13 Dnr: 1.2.1-253/2018

§5 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per 31 oktober Dnr: 1.3.2-191/2018

§6 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden