Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Servicenämndens sammanträdestider 2019 Dnr: 1.1.1-715/2018

Anmälningsärenden

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-12-11 Dnr: 1.2.1-253/2018

6 Anmälan av ekonomisk månadsrapport Dnr: 1.3.2-191/2018

7 Anmälan av beslut fattade på delegation: Dnr 1.1.3-166/2018

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Servicenämndens sammanträdestider 2019 Dnr 1.1.1-715/2018

§4 Stadens informationssäkerhetsarbete ­ projektrapport från Stadsrevisionen Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-607/2018

§5 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-253/2018

§6 Anmälan av ekonomisk månadsrapport Dnr 1.3.2-191/2018

§7 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden