Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-01-29

Sammanträde 2019-01-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-01-22 Dnr: 1.2.1-8/2019 Dukas

6 Anmälan av beslut fattade på delegation: Dnr 1.1.3-9/2019

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-12-11 Dnr 1.2.1-253/2018

§6 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-9/2019

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden