Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Servicenämnden, dnr: 1.3.2-199/2019

4 Servicenämndens delegationsordning 2019, dnr: 1.1.3-224/2019

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-04-16, dnr: 1.2.1-8/2019 Dukas

6 Anmälan av beslut fattade på delegation, dnr: 1.1.3-9/2019 Finns tillgängligt i pärm vid mötet

7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport, dnr: 1.3.2-225/2019 Dukas

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för servicenämnden Dnr 1.3.1-199/2019

§4 Servicenämndens delegationsordning - revidering Dnr 1.1.3-224/2019

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-04-16 Dnr 1.2.1-8/2019

§6 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-9/2019

§7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport Dnr 1.3.2-225/2019

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden