Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-11-26

Sammanträde 2019-11-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Servicenämndens sammanträdestider 2020

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-11-19

7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista oktober 2019

8 Anmälan av beslut fattade på delegation

Dnr: 1.1.3–9/2019

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

9 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Remiss, Stockholms stads säkerhetsprogram , KS 2019/1543

§4 Remiss, uppdatering av programmet för upphandling och inköp, KS 2019/799