Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2020-05-19

Sammanträde 2020-05-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-05-12

5 Anmälan av beslut fattade på delegation

6 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Anmälan av beslut fattade på delegation