Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Årsrapport för servicenämnden 2019

4 Prisjustering searchpaket

Dnr: Dnr: 1.3.2 - 189/2020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-06-09

Dnr: Dnr: 1.2.1 - 19/2020


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Anmälan av beslut fattade på delegation

7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista maj 2020

8 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-06-09

§7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista maj 2020