Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2021-02-23

Sammanträde 2021-02-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Remiss, motion om tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och säkrare verksamheter, KS 2020/681

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2021-02-16

7 Anmälan av beslut fattade på delegation

8 Information om kategoristyrd inköpsprocess

9 Frågestund om ekonomipresentationen från föregående möte

10 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§8 Information om kategoristyrd inköpsprocess

§9 Frågestund om ekonomipresentationen från föregående möte

§10 Förvaltningschefens information