Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-02

Sammanträde 2014-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Lågkärrsvägen 3

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Social delegation för 2014

Dnr: 1.1.-667/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021
Omedelbar justering

8 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Dnr: 1.1.-668/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021
Omedelbar justering

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

9 Namnärende

(Dukas)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 08- 508 15 124
Omedelbar justering

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro -­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation för 2014

§8 Förordnande och delegering till sociala delegationen 2014