Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

TEMA: VÄXA ODLA MAT

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 26

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 2 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Gemensam upphandling av enstaka plats på HVB/HVH för vuxna inom socialpsykiatri

(Publiceras endast på Insyn)
Dnr:
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förvaltningens lex Sarah-ansvariga

(Utsändes)
Dnr: 1.2.2. -505/14
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Medborgarförslag angående statyn Lodjuret i Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -267/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

11 Ängsblommor

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -198/16
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

12 Åldringsbrott

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica
Sjönell (L), Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren
(KD)
Dnr: 1.6. -251/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis
Tel: 08-508 15 049

REMISSER

13 Delrapport från Äldreboendeutredningen

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 152-1056-2016
Dnr: 1.5.1. -295/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

14 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 151-614/2016
Dnr: 1.5.1. -246/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

15 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 134-175/2015
Dnr: 1.5.1. -238/16
(Utsändes)
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

16 Stärkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42)

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 110-1174/2016
Dnr: 1.5.1. -270/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

17 Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Svar på motion av Anna König Jerlemyr, Dennis Wedin
och Markus Nordström (M), dnr 106-601/2016
Dnr: 1.5.1. -201/16
(Utsändes)
Handläggare: Anna Arkelius Tel: 08-508 15 033

18 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 140-1087/2016
Dnr: 1.5.1. -307/16
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

19 Reviderat program för kvalitetsutveckling

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 174-742/2016
Dnr: 1.5.1. -275/16
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024

20 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr. 171-908/2016
Dnr: 1.5.1. -248/16
(Utsändes)
Handläggare: Glenn Kinberg Tel: 08-508 17 177
ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

24 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Tertialrapport Tertial 2 2016 för Skarpnäcks

§8 Upphandling av enstaka platser för vuxna inom

§9 Förvaltningens lex Sarah-ansvariga

§10 Medborgarförslag angående statyn Lodjuret i

§13 Delrapport från Äldreboendeutredningen

§14 Reviderade riktlinjer för medföljare vid

§15 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040

§16 Stärkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell

§17 Minskning av de höga sjuktalen inom stadens

§18 Reviderade regler för intagning och plats i

§19 Reviderat program för kvalitetsutveckling

§20 Strategi för Stockholm som smart och

§21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och

§22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§24 Inkomna och utgående skrivelser från

§25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende