Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-02

Sammanträde 2017-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Nippon pl 3, Björkhagsplan 6

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Social delegation för 2017

Dnr: 1.1.-487/16
(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

8 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Dnr: 1.1.-488/16
(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

9 Motion om korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 106-1449-2016
Dnr: 1.5.1. -423/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

§8 Förordnande och delegering till sociala

§9 Motion om korttidsplatser för behövande äldre