Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Björkhagsplan 6

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Social delegation för 2018

Dnr: 1.1.– 509/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Dnr: 1.1.– 510/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

9 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

TILLÄGGSÄRENDE - SLUTNA DELEN

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

§8 Förordnande och delegering till sociala

§9 Anmälan av beslut i delegation i enskilda

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB) SEKRETESS