Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Björkhagsplan

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Social delegation för 2019

8 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Dnr: 1.1.– 567/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro Närvaron redovisas separat på sidorna 1 ­ 3.

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation för 2019

§8 Förordnande och delegering till sociala delegationen 2019