Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärende

3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden Omedelbar justering

4 Förordnande av och delegering till ledamöter i socialnämnden att fatta beslut enligt LVU och LVM Omedelbar justering