Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde, Bråvallasalen 2023-01-02

Sammanträde, Bråvallasalen 2023-01-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stadshuset

1 Godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering

3 Anmälan av val till socialnämnden 2023

5 Förordnande av och delegering till ledamöter i socialnämnden att fatta beslut enligt LVU och LVM

Dnr 2022/615 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Val av det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden för en ny mandatperiod 2023-2026