Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-01-07

Sammanträde 2014-01-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Beslutsärenden

3 Val av tillståndsutskott 2014

4 Val av individutskott 2014

5 Val av organisations- och föreningsutskott 2014

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Val av tillståndsutskott 2014 Dnr 1.1-953/2013

§4 Val av individutskott 2014 Dnr 1.1-953/2013

§5 Val av organisations- och föreningsutskott 2014