Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-03-04

Sammanträde 2014-03-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 Rekommendationer att förlänga missbrukspolicyn samt komplettering doping

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-12/2014

Nämndens skrivelser

4 Utbildningar kring synen på LSS.

Svar på skrivelse från Anna-Klara Müntzing, Stefan Nilsson, Jonas Eklund och Ylva Wahlström (samtliga MP)
Dnr 2.6.1-905/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga beslutsärenden

5 Kvalitetsgarantier 2014

6 Rapport om avtalsuppföljning 2013

7 Lägesrapport år 2013, tillsyn av tobak & folköl

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4/2013

9 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor

Anmälningsärenden

10 Kontorsyttrande

Remiss om "Överskuldsättning i kreditsamhället?" (SOU 2013:78)
Dnr 1.6-26/2014

11 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (199 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Rekommendationer att förlänga missbrukspolicyn samt komplettering dopning. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-12/2014

§4 Utbildningar om synen på LSS Svar på skrivelse från Stefan Nilsson, Jonas Eklund, Ylva Wahlström och Anna-Klara Müntzing (samtliga MP). Dnr 2.6.1-905/2013

§5 Kvalitetsgarantier 2014 Dnr 2.9-49/2014

§6 Rapport om avtalsuppföljning 2013 Dnr 2.11.6-3/2014

§7 Tillsyn av folköl och tobak, lägesrapport år 2013 Dnr 3.1-37/2014

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4/2013. Dnr 3.1-35/2014

§9 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor. Dnr 1.1-953/2013

§10 Kontorsyttrande Överskuldsättning i kreditsamhället Svar på remiss av SOU 2013:78. Dnr 1.6-26/2014

§13 Förvaltningsinformation