Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-01-07

Sammanträde 2015-01-07

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Beslutsärenden

3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden

4 Val till rådet för funktionshinderfrågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden Dnr 1.1-562/2014

§4 Val till rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1-523/2014

§5 Förvaltningsinformation