Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-04-14

Sammanträde 2015-04-14

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-59/2015

6 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-147/2015

7 Överföring av funktionshindersombudsmannen till kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för mars

Dnr 1.2-587/2014
utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för socialnämnden

10 Rapport om medarbetarenkät 2014

11 Hemlösa personer i Stockholms stad, 25 september 2014

12 Sommarnatt- akuthärbärgen för fattiga EU-medborgare

Anmälningsärenden

13 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

15 Gemensam ramupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad

16 Upphandling av uppdragsutbildning på högskolenivå

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-59/2015

§6 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-147/2015

§7 Överföring av funktionshinderombudsmannen till kommunstyrelsen

§8 Månadsrapport för mars 2015 Dnr 1.2-587/2014

§9 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för socialnämnden Dnr 1.3.1-115/2015

§10 Rapport om socialförvaltningens medarbetarenkät Dnr 1.4.4-137/2015

§11 Hemlösa personer i Stockholms stad 25 september 2014 Dnr 3.1-423/2014

§12 Sommarnatt ­ akuthärbärgen för fattiga EU-medborgare Dnr 3.1.2-144/2015

§15 Gemensam ramupphandling av insatser för personer med missbruk från Stockholms stad Dnr 2.11.1-491/2014

§16 Upphandling av uppdragsutbildning på högskolenivå Dnr 2.11.2-572/2014