Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-182/2016
Omedelbar justering

7 Demokratisäkra stöd till föreningar, motion (2015:87). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Åtgärdsprogram mot hedersförtryck, motion (2015:91). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Nämndens skrivelser

10 Om barnäktenskap. Svar på skrivelse från M, L och C

11 Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer. Svar på skrivelse från MP, S, V och Fi

12 Ensamkommande barn som försvinner och/eller vistas i stadens riskmiljöer. Svar på skrivelse från MP, S, V och Fi

Övriga beslutsärenden

13 Tertialrapport tertial 1 2016 för socialnämnden

14 Rekvirering och fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

15 Förslag till fördelning av statsbidrag för kompetensutveckling av barn och ungdomsvården

Dnr 3.1.5-187/2016
Omdelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till utökad verksamhet för korttidshemmet Navet

17 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till skyddat boende

Dnr 1.5.2-218/2016
Omedelbar justering

18 Lex Sarah-ansvariga

Anmälningsärenden

19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Axelsberg

20 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Ekeberga 1

21 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Rågsved

22 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

23 Övriga frågor

Sekretessärende

24 Upphandling av HVB-platser för ensamkommande barn och unga som söker asyl

Dnr 2.11.2-194/2016
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Personalpolicy för Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-159/2016

§6 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-182/2016

§7 Demokratisäkra stöd till föreningar, motion (2015:87) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-49/2016

§8 Stockholms stads EU-policy Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-178/2016

§9 Åtgärdsprogram mot hedersförtryck, motion (2015:91) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-50/2016

§10 Om barnäktenskap Svar på skrivelse från M, L och C Dnr 1.7.2-53/2016

§11 Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Svar på skrivelse från MP, S, V och Fi Dnr 1.7.1-52/2016

§12 Ensamkommande barn som försvinner och/eller vistas i stadens riskmiljöer Svar på skrivelse från MP, S, V och Fi Dnr 1.7.2-102/2016

§13 Tertialrapport tertial 1 2016 för socialnämnden Dnr 1.3.1-812/2015

§14 Rekvirering och fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer Dnr 1.5.4-198/2016

§15 Förslag till fördelning av statsbidrag för kompetensutveckling av barn och ungdomsvården Dnr 3.1.5-187/2016

§16 Förslag till utökad verksamhet för korttidshemmet Navet Dnr 1.2.1-190/2016

§17 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till skyddat boende Dnr 1.5.2-218/2016

§18 Lex Sarah-ansvariga Dnr 1.2.2-217/2016

§19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga -­ Axelsberg Dnr 1.6.1-72/2016

§20 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga -­ Ekeberga 1 Dnr 1.6.1-95/2016

§21 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga -­ Rågsved Dnr 1.6.1-238/2016

§22 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§24 Upphandling av HVB-platser för ensamkommande barn och unga som söker asyl Dnr 2.11.2-194/2016