Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-10-13

Sammanträde 2016-10-13

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Boendeplatser för nyanlända på vandrarhem eller hotell

Dnr 2.11.1-629/2016
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Boendeplatser för nyanlända på vandrarhem eller hotell Dnr 2.11.1-629/2016