Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-01-02

Sammanträde 2017-01-02

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden

Dnr 1.2.1-809/2016
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Val till utskott för tillståndsärenden, individärenden samt organisations- och föreningsärenden Dnr 1.2.1-809/2016