Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning, motion (2017:45) Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets-och säkerhetsprogram 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-603/2017
Justeras omedelbart

9 Göra Stockholm till teststad för gårdsförsäljning, motion (2017:36). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport oktober 2017

11 Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame

Anmälningsärenden

12 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning, motion (2017:45) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-530/2017

§6 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-563/2017

§7 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-581/2017

§8 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-603/2017

§9 Göra Stockholm till teststad för gårdsförsäljning, motion (2017:36) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-520/2017

§10 Månadsrapport oktober 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§11 Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame Dnr 3.1.1-576/2017

§12 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.