Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-09-18

Sammanträde 2018-09-18

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 God och nära vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr: 1.7.1-410/2018 Omedelbar justering

Övriga beslutsärenden

6 Avtal mellan Socialnämnden och SHIS avseende verksamhet och bostadssociala merkostnader för genomgångsbostäder Dnr: 2.11.6-5/2018

7 Tertialrapport tertial 2 2018 för socialnämnden Dnr: 1.3.1-536/2017 Omedelbar justering Skickas ut/publiceras måndag 10/9-2018

Anmälningsärenden

8 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation d) Inkomna handlingar e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 God och nära vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39) Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/502 Dnr 1.7.1­410/2018

§6 Avtal mellan Socialnämnden och SHIS avseende verksamhet och bostadssociala merkostnader för genomgångsbostäder Dnr 2.11.6-5/2018

§8 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.