Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-11-13

Sammanträde 2018-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

5 Inför ett våldspreventivt centrum

Svar på remiss från Kommunstyrelsen Dnr: 2018:906
Dnr 1.7.1-310/2018
Omedelbar justering

6 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Svar på remiss från Kommunstyrelsen 2018:911
Dnr 1.7.1-392/2018
Omedelbar justering

7 Motverka äldres hemlöshet

Svar på skrivelse från Liberalerna (L)
Dnr 1.7.2-308/2018

Övriga beslutsärenden

Övriga beslutsärenden

8 Anpassning av verksamheter och platsantal inom Boende- och behandlingsenheten samt Enheten för ensamkommande

9 Månadsrapport oktober 2018

Dnr: 1.3.1-536/2017

Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

10 Anmälningsärenden

a) Anmälan av protokolljustering
b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
f) Anmälan av organisations- och föreningsutskottets
protokoll

Övriga frågor

11 Övriga frågor

Sekretessärende

12 Upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler

Dnr: 2.11.2-305/2018

Omedelbar justering

13 Drift av 45 akut- och korttidsplatser Tillfälligt avtal

Dnr: 2.11.6–559/2018

Omedelbar justering

14 Upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning

Dnr: 2.11.2–304/2018

Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

§8 Anpassning av verksamheter och platsantal inom Boende- och behandlingsenheten samt Enheten för ensamkommande

§12 Upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler

§13 Drift av 45 akut- och korttidsplatser Tillfälligt avtal

§14 Upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning