Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-01-04

Sammanträde 2021-01-04

Datum
Klockan
08:15
Plats
Stockholms stadshus

1 Godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering

3 Anmälan av val till Socialnämnden 2021

5 Förordnande av och delegering till ledamöter i socialnämnden att fatta beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Dnr: 1.2.2- 830/2020
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)