Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1358

7 Fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2022

8 Att upptäcka, utreda och förebygga välfärdsbrott -Handlingsplan 2022-2025 (utsändes senare)

9 Lägesrapport relationsvåldscentrum RVC och stöd till barn på RVC

10 Socialförvaltningens arbete med digitalisering och välfärdsteknik under 2021

11 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om verksamhet för ensamkommande barn som helt eller delvis riskerar att hamna utanför samhällets insatser

Dnr 2.3.4-565/2021 (omedelbar justering)

12 Socialtjänstens stöd till anhöriga till personer med koppling till våldsbejakande extremism (VBE), anhöriga till personer med en kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld

13 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Förebygga våld i ungas relationer - samverkan mellan socialförvaltningen och insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter

14 Skrivelse till socialnämnden om att årsmålet för förmedlade tränings- och försökslägenheter inte uppnås - svar på skrivelse från (V),(S)

15 Handlingsplan för att motverka människohandel och prostitution - redovisning av budgetuppdrag

15:A Månadsrapport för november 2021

16 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-12-08 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-12-09 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2021-11-23

17 Övriga frågor