Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-01-03

Sammanträde 2022-01-03

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stadshuset, Stora kollegiesalen

1 Godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering

3 Anmälan av val till Socialnämnden 2022

Beslutsärenden

4 Val till socialnämndens utskott för 2022 - Tillståndsutskottet - Organisations- och föreningsutskottet - Individutskottet

5 Förordnande av och delegering till ledamöter i socialnämnden att fatta beslut enligt LVU och LVM

Dnr: 1.1.3-686/2021 Omedelbar justering

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)