Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-09-27

Sammanträde 2022-09-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) – Kvartal 1 år 2022

8 Redogörelse om socialförvaltningens arbete mot prostitution och människohandel

9 Direktupphandling samt ändring av ersättning för LSS-kollo enskilt område

Dnr 3.1.1-489/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Stadens arbete kring våld i nära relation – Svar på skrivelse till socialnämnden

11 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-09-21 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-09-22 (utsändes senare)
C. Protokoll från individutskottet 2022-08-30
D. Protokoll från tillståndsutskottet 2022-08-17
E. Inkomna skrivelser, dnr 1.1.1-3/2022