Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-11-22

Sammanträde 2022-11-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

7 Månadsrapport oktober 2022

8 Att utvärdera effekterna av socialtjänstens insatser – rapportering av budgetuppdrag

10 Ändring av datum för socialnämndens sammanträde i december år 2022

11 Socialnämndens sammanträdesplan år 2023

12 Uppstart för upphandling av begravningsbyråtjänster

Dnr 2.3.3-576/2022 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-11-16 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-11-17 (utsändes senare)
C. Protokoll från tillståndsutskottet 2022-10-12
D. Protokoll från individutskottet 2022-10-25
E. Delegationsbeslut, dnr 1.1.1-2/2022
F. Inkomna skrivelser, dnr 1.1.1-3/2022