Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsberedningen > Sammanträde 2010-10-07

Sammanträde 2010-10-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Lilla konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvalntingen, Swedenborgsgatan 20 A, plan 3

1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

3 Arbetsmarknadsläget i Stockholms län


Arbetsmarknadsläget i augusti 2010- Förbättrad arbetsmarknad - men fortfarande många arbetslösa

Efterfrågan på arbetskraft har ökat och fler får jobb. Antalet varsel har minskat under hösten och är nu mycket lägre än för ett år sedan. Men fortfarande är många arbetslösa. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 407 000 personer, motsvarande 8,1 procent av arbetskraften.
Arbetsförmedlingens pressmeddelande 2010-09-13 (bilaga 1).

Arbetsförmedlingens senaste prognoser - Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2010-2011 samt Yrkeskompassen - Var finns jobben 2010 och framåt (bilaga 2).
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdet öppnas och godkännande av föredragningslistan

Cecilia Brinck (M)), ordförande, öppnade sammanträdet.

Arbetsmarknadsberedningen godkände föredragningslistan med tillägg från Hardy Hedman ang. arbetsgrupp för insatser i miljonprogramsområdet.

§2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Cecilia Brinck (M) (m) Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera protokollet. Protokollet ska justeras den 21 oktober 2010.

§3 Arbetsmarknadsläget i Stockholms län

Helene Bengtson informerar att läget på arbetsmarknaden och Jobbtorg Stockholm

(bilaga 1).

Arbetsförmedlingens pressmeddelande 2010-09-13 ”Arbetsmarknadsläget i Stockholms län”, ”Arbetsförmedlingens senaste prognoser Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2010-2011” samt ”Yrkeskompassen - Var finns jobben 2010 och framåt” har sänts ut i samband med kallelsen och kommenterades inte.

§4 Pm med Information från arbetsmarknadsavdelningen hade sänts ut i samband med kallelsen.

§5 Övriga frågor

Hardy Hedman föreslår att en arbetsgrupp för insatser i miljonprogramsområdet ska tillsättas för att bidra till utveckling och fler arbetsplatser i dessa områden. Carolina Bringborn för förslaget vidare till socialtjänst- och arbetsmarknadsroteln.