Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-10-16

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-10-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsen pensionärsråd

5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-09-23

7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-10-21

8 Information från överförmyndarnämnden

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§5 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-09-23

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-10-21

§8 Farsta flytten samverkan runt tillgänglighetsfrågor

§9 Information från överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas