Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden 2014-12-11

Funktionshinderrådet sammanträden 2014-12-11

Datum
Klockan
11:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

5 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

6 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-12-16

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-11-25

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-12-16

10 Information från överförmyndarnämnden

11 Förslag på aktiviteter vp 2015

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§5 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§6 Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

§7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-12-16

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-11-25

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-12-16

§10 Information från överförmyndarnämnden

§11 Förslag på aktiviteter vp 2015 ­ Program för delaktighet

§13 Sammanträdet avslutas