Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-01-22

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-01-22

Datum
Klockan
15:00
Plats

2 Val av ordförande och vice ordförande

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

8 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

9 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2015-01-27

10 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-12-16

11 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2015-01-27

12 Information från överförmyndarnämnden

13 Förslag på aktiviteter VP 2015

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av ordförande och vice ordförande

§3 Val av protokolljusterare

§4 Tid för justering av protokollet

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2015-01-27

§7 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-12-16

§8 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2015-01-27

§9 Information från överförmyndarnämnden

§10 Förslag på aktiviteter VP 2015 ­ Program för delaktighet

§12 Sammanträdet avslutas