Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-04-09

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-04-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Storfors, Storforsplan 36, Farsta

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokolljustering

4 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 21 april 2015 - dukas.

5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 14 april 2015

1. Föredragningslista

2. Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-147/2015

3. Överföring av funktionshindersombudsmannen till kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-146/2015

4. Månadsrapport för mars
Dnr 1.2-587/2014
Utsändes senare eller dukas

5. Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för socialnämnden (3-åringen)
Dnr 1.3.1-115/2015

6. Hemlösa personer i Stockholms stad, 25 september 2014
Dnr 3.1-423/2015

7. Sommarnatt - akuthärbärgen för fattiga EU-medborgare
Dnr 3.1-423/2015
Utsändes senare eller dukas

6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 14 april 2015

1. Föredragningslista

2. Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018, 3-åringen
Dnr: 1.2/2/2015

3. JO-beslut 150226, 1082-2014

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från rådets sammanträde den 19 mars 2015
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 24 mars 2015, dukas
- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 mars 2015
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 19 mars 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 2015
- Lista på inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 23 januari - den 31 mars 2015
- HSL/LSS-projektet - vecka 13
- Balanslista den 31 mars 2015

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 21 april 2015

§6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 14 april 2015

§9 Sammanträdet avslutas