Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-12-08

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-12-08

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 17 november 2016

4 Anmälan av svar från Södermalms stadsdelsförvaltning

5 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till socialnämndens sammanträde den 13 december 2016:

Ärende 5
Tillgängliga konferenslokaler, motion (2016:69)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-512/2016

Ärende 6
Ny översiktsplan för Stockholm
Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 1.6.1-704/2016

Ärende 7
Upprättelse för barnbrudar i Stockholm, motion (2016:85)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-518/2016

Ärende 8
Samlat grepp om stadens arbete med tolkning, motion (2016:73)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-513/2016

Ärende 9
Vision 2040 - Ett Stockholm för alla
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-740/2016

Ärende 11
Verksamhetsplan för socialnämnden 2017
Dnr 1.3.1-585/2016

Ärende 13
Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa
Dnr 1.5.4-666/2016

Ärende 15
Slutrapport Sociala insatsgrupper (SIG) för unga vuxna 19-29 år för 2016
Samanställning av fördelning av medel samt stadsdels-förvaltningars delrapporter
Dnr 1.2.2-1/2016

Ärende 16
Barn som upplevt våld - Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning
Dnr 3.4.1-357/2016

Ärende 18
Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd
Dnr 3.1.1-596/2015

6 Äldrenämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till äldrenämndens sammanträde den 13 december 2016:

Ärende 7
Verksamhetsplan 2017 för äldrenämnden
Dnr 122-761/2016

Ärende 8
Fördelning av verksamhetsbidrag och lokalbidrag till ideella organisationer 2017
Dnr 731-671/2016

Ärende 9
Remiss av motion från Ann-Katrin Åslund (L) "Låt äldre som tillfälligt vistas i Sverige välja hemtjänst"
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-729/2016

Ärende 10
Vision 2040 - Ett Stockholm för alla
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-792/2016

Ärende 12
Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen
Dnr 310-765/2016

Ärende 13
Reviderade tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystem inom valfrihetssystemet för hemtjänst
Dnr 310-775/2016

Ärende 14
Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016
Dnr 410-766/2016

Ärende 15
Översyn av pågående innovation och utveckling inom äldreomsorgen
Dnr 130-673/2016

Ärende 20
Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från den 25 november 2016

7 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till överförmyndarnämndens sammanträde den 14 december 2016:

Ärende 6.2
Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-11-28

Ärende 9.1
Verksamhetsplan 2017 för överförmyndarnämnden

Ärende 9.2
Delegations- och handläggningsordning
Dnr 1.1-292/2016

Ärende 9.3
Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn
Dnr 1.1-291/2016

Ärende 9.4
Förslag till ny översiktsplan
Dnr 1.5-280/2016

Ärende 9.5
Vision 2040 - remiss
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-290/2016

8 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 november 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 november 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 15 november 2016
- nytt protokoll anmäls
Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 14 november 2016

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av svar från Södermalms stadsdelsförvaltning

§8 Överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdet avslutas