Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2019-02-14

Sammanträde 2019-02-14

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll från 17 januari 2019

4 Socialborgarrådets besök

Socialborgarrådet Jan Jönsson - presentation och diskussioner med funktionshinderrådet.

5 Socialnämnden

Socialnämndens föredragningslista 19 februari 2019

Beslutsärenden
5.8 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2018
Dnr 1.8.1-671/2018

5.9 Årsrapport 2018 - socialtjänstinspektörer
Dnr 3.4.1-583/2018

5.10 Årsrapport 2018 - funktionshinderinspektörer
Dnr 3.4.2-406/2018

5.12 Redovisning lex Sarah 2018
Dnr 1.9.2-8/2019

5.14 Verksamhetsberättelse 2018 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-536/2017

5.15 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2019
Dnr 3.1.2-571/2018
Omedelbar justering

5.16 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2018
Dnr 3.1.2-654/2017

6 Anmälningsärenden

6.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 januari 2019, justerat 22 januari och 1 februari
6.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 1 januari 2019, justerat 18 januari 2019
6.3 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 29 januari 2019, justerat 4 februari 2019

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Socialborgarrådets besök

§8 Sammanträdet avslutas