Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2018-09-07

Sammanträde 2018-09-07

Datum
Klockan
09:00
Plats
Carl Albert, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärende

5 Projekt Genomgångslägenheter Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Terraferm Omedelbar justering

Anmälningsärenden

6 Anmälan av protokolljustering Utskottets protokoll

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Projekt Genomgångslägenheter Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Terraferm Omedelbar justering

§6 Anmälan av protokolljustering Utskottets protokoll