Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2012-12-18

Sammanträde 2012-12-18

Datum
Klockan
17.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av ordförandebeslut

7 Anmälan av tjänstemannabeslut

8 Redovisning år 2013

9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för år 2013

10 Ledsagarservice för föreningar år 2013

Ansökan om föreningsledsagning
Dnr 10.1-0576/2012

11 RFHL Stockholm - Qjouren

Projektansökan från föreningen RFHL Stockholm
Dnr 10.1-0618/2012

12 Radio Totalnormal

Projektansökan från Föreningen Fanzingo
Dnr 10.1-0415/2012

13 Remake your network

Projektansökan från Demokratipiloterna
Dnr 10.1-0612/2012

14 Projekt stödgrupper inom föreningen Maskrosbarn - år 3

Projektansökan från föreningen Maskrosbarn
Dnr 10.1-0566/2012

15 Projekt Killfrågor.se - volontärverksamhet inom föreningen Män för Jämställdhet Stockholm

Projektansökan från föreningen Män för Jämställdhet Stockholm
Dnr 10.1-0484/2012

16 Föreningen Hela Människan Järva ansöker om projektbidrag

Ansökan från Hela Människan Järva
Dnr 10.1-0464/2012

17 Föreningen KRIS-08 ansöker om projektbidrag

Ansökan från KRIS-08
Dnr 10.1-0483/2012

18 Insamlingsstiftelsen Choice ansöker om projektbidrag

Ansökan från Insamlingsstiftelsen Choice
Dnr 10.1-0385/2012

19 Projektansökan från BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter Ideell förening

Projektansökan från BOSSE
Dnr 10.1-0476/2012

20 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdet öppnades

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokolljusterare

Beslutades att ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) justerar protokollet.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 20 december 2012.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 30 oktober 2012 hade justerats den 2 november 2012.

§6 Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 10.1-0596/2012.

Organisations- och föreningsutskottets ordförande Yvonne Fernell-Ingelström (M) beslutade den 20 november 2012 att bevilja Convictus, verksamheten Bryggan Östermalm, 170000 kronor i bidrag för helgöppen verksamhet under år 2012 samt för inköp av möbler.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga ordförandebeslutet till handlingarna.

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegation

Dnr 10.1-0608/2012.

Anmäldes tjänstemannabeslut enligt delegation daterat den 4 december 2012 på 19100 kronor till föreningen Stulen Barndom utgörande bidrag för hyreskostnader under perioden 2013-01-01 – 2013-09-30.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga tjänstemannabeslutet enligt delegation till handlingarna.

§8 Redovisning år 2012

Dnr 10.1-0128/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

Socialnämnden har fördelat totalt 107,6 miljoner kronor till ideella organisationer år 2012, varav 14,6 miljoner är statliga bidrag som har vidareförmedlats från nämnd till ideella organisationer. Bidrag till Stiftelsen Hotellhem (SHIS) är inte inräknat i totalbeloppet. Förvaltningen följer årligen upp organisationer som har bidrag från nämnden och förvaltningen konstaterar att verksamheterna i huvudsak bedrivs i enlighet med respektive ansökan och i enlighet med socialnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för år 2013

Dnr 10.1-0127/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja verksamhetsbidrag för år 2013 om totalt 72018000 kronor till följande 93 verksamheter med angivna summor. Angående den ideella föreningen Livstyckets ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013, se beslutspunkt 10.


Verksamhetsbidrag

Beslut 2012

Beslut 2013

1

Afasiföreningen i Stockholms län

411 000

411 000

2

ALRO Stockholm

179 000

210 000

3

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

97 000

97 000

4

ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

335 000

335 000

5

Attention Stockholms stad

200 000

200 000

6

Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län

187 000

187 000

7

BRIS region Mitt, del av Riksförbundet BRIS

412 000

412 000

8

Brottsofferjouren i Västerort

410 000

410 000

9

Brottsofferjouren Spånga-Kista

410 000

410 000

10

Brottsofferjouren Stockholms Innerstad-Lidingö

410 000

410 000

11

Brottsofferjouren Sydost

410 000

410 000

12

Bryggan Stockholm

662 000

662 000

13

Convictus Bryggan Vantör

1 500 000

14

Convictus Bryggan Östermalm/Hjorthagen

1 500 000

15

Convictus Råd och Stöd

920 000

920 000

16

Demensföreningen i Stockholms län

62 000

62 000

(17)

Den Ideella föreningen Livstycket - ÅTERREMITTERING

3 360 000

Återremittering

18

DHR - Stockholmsavdelningen

889 000

889 000

19

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

135 000

135 000

20

Eritrean War Disabled Fighters Association EWDFA

218 000

218 000

21

Ersta diakoni, Vändpunkten

1 591 000

2 100 000

22

FATIMA Stockholm

80 000

80 000

23

Filadelfiaförsamlingen Stockholm

332 000

332 000

24

FMN - Föräldraföreningen Mot Narkotika Storstockholm

389 000

389 000

25

Forum för Frivilligt Socialt Arbete/Volontärbyrån

1 000 000

1 000 000

26

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe

757 000

757 000

27

Frälsningsarméns Härbärge

4 661 000

4 661 000

28

Frälsningsarméns Sociala Center, Hornstull

579 000

579 000

29

FSDB Stockholms och Gotlands län

1 135 000

1 135 000

30

FUB Stockholm För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

742 000

742 000

31

Föreningen Alla Kvinnors Hus

3 510 000

3 510 000

32

Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm

46 000

46 000

33

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer FHDBF

449 000

449 000

34

Föreningen Mansjouren i Stockholms län

215 000

215 000

35

Föreningen Ny Gemenskap

1 776 000

1 776 000

36

Föreningen Ny Gemenskap/Stödboende

1 625 000

1 625 000

37

HiSUS - Unga Hörselskadade i Stockholm Stad

225 000

225 000

38

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län

91 000

91 000

39

Hjärt- och Lungsjukas Förening i Stockholm FHLIS

12 000

12 000

40

HOPP Stockholm

424 000

424 000

41

HRF Hörselskadades förening i Stockholm

445 000

445 000

42

HSO Stockholms stad

578 000

578 000

43

Ideella föreningen Situation Sthlm

1 135 000

1 135 000

44

IFFI Stockholm med EU-inriktning

167 000

167 000

45

Insamlingsstiftelsen Stella

100 000

100 000

46

Intresseföreningen för schizofreni/Centrala Stockholm Steg för Steg

1 385 000

1 385 000

47

Intresseföreningen MellanMålet

270 000

270 000

48

Kvinnors Nätverk

1 040 000

1 040 000

49

Kvinnors Rätt

378 000

378 000

50

MANUEL- Kontaktnät på eget språk

144 000

144 000

51

NHR Stockholm, Neurologiskt Handikappades Riksförbund

348 000

348 000

52

Noaks Ark Stockholm

1 241 000

1 241 000

53

OCD-föreningen Ananke i Stockholm

376 000

376 000

54

Personskadeförbundet, StorStockholms Lokalförening av RTP, RTP-StS

45 000

45 000

55

Posithiva Gruppen

236 000

236 000

56

Reumatikerföreningen Stockholm

451 000

451 000

57

RFHL-Stockholm/Qvinnoqulan

450 000

450 000

58

RFSL Stockholm

965 000

965 000

59

RFSL Stockholm/EGALIA

300 000

300 000

60

Ridföreningen Lunk i Kring

332 000

332 000

61

RSCI Riksföreningen stödcentrum mot incest

378 000

378 000

62

RSMH Järva Regnbågen

60 000

60 000

63

RSMH Kungsholmen

301 000

301 000

64

RSMH Solbergagården

354 000

354 000

65

RSMH Stockholms läns distrikt

110 000

110 000

66

RSMH Söder om Söder

342 000

342 000

67

Schizofreniförbundet, Källan

567 000

567 000

68

Skärholmens Brottsofferjour

410 000

410 000

69

Sociala Missionen

1 146 000

1 146 000

70

Somaya kvinno- och tjejjour (fd Systerjouren Somaya)

936 000

936 000

71

Spelberoendes förening Stockholm

438 000

438 000

72

SRF Stockholms stad

1 021 000

1 021 000

73

Stiftelsen Fountain House

3 523 000

3 523 000

74

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

2 150 000

2 150 000

75

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1 355 000

1 355 000

76

Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar

741 000

741 000

77

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

700 000

700 000

78

Stockholms distrikt av IOGT-NTO

183 000

183 000

79

Stockholms Dövas Förening

898 000

898 000

80

Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)

151 000

151 000

81

Stockholms Makalösa Föräldrar

310 000

310 000

82

Stockholms Stadsmission- Öppna Tjej- och samtalsverksamheten (fd Enter Mötesplats)

540 000

540 000

83

Stockholms Stadsmission-Bostället

6 965 000

6 965 000

84

Stockholms Stadsmission-Unga föräldrar

300 000

300 000

85

Stockholms Stadsmission-Ungdomsmottagningen

811 000

811 000

86

Stockholms Stadsmission-Öppna dagverksamheter

3 550 000

3 550 000

87

Stockholms Stamningsförening

135 000

135 000

88

Svenska Brukarföreningen/Stockholm

335 000

335 000

89

Sällskapet Länkarna i Stockholm Mariedal

191 000

191 000

90

Terrafem Stockholm

287 000

287 000

91

Tjejzonen i Stockholm

340 000

340 000

92

Verdandi Stockholmskretsen

1 100 000

1 100 000

93

X-Cons Stockholm

1 258 000

1 258 000

94

Ångestföreningen i Stockholms Stad

220 000

220 000

Summa för 93 verksamheter

71 838 000

72 018 000

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att föreningen Convictus beviljas 520000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för helgöppen verksamhet vid Bryggan Östermalm/Hjorthagen under perioden 2013-01-01-2013-06-30.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att Ersta diakoni sällskap beviljas 300000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för Vändpunkten för år 2012.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att Frälsningsarmén beviljas 300000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för Midsommarkransens härbärge för år 2012.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att för Frälsningsarmén reserveras 800000 kronor för utökat verksamhetsbidrag för Midsommarkransens härbärge för år 2013.

6. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att BRIS Region Mitt beviljas 300000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för år 2013.


7. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att föreningen Ny Gemenskap beviljas 420000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för ökade hyreskostnader år 2013.

8. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att Brottsofferjouren Skärholmen beviljas 50000 kronor i tillägg till verksamhetsbidraget för år 2013.

9. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ärendet överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och äldrenämnden.

10. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att den ideella föreningen Livstyckets ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013 ska återremitteras för inarbetande av nya uppgifter i ärendet.

11. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2012. Socialnämndens organisations- och föreningsutskott beslutar om verksamhets-, projektbidrag och start- och introduktionsbidrag till ideella organisationer. Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller socialnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer. Förvaltningen föreslår att utskottet beviljar 75 378 000 kronor i verksamhetsbidrag till 94 verksamheter för år 2013, varav den ideella föreningen Livstycket får 3360000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att utskottet skulle besluta att

- återremittera ärendet om verksamhetsbidrag till den ideella föreningen Livstycket,

- uppdra till förvaltningen att göra en fördjupad bedömning med hänvisning till den skrivelse som Föreningen Livstycket har skickat till arbetsmarknadsnämnden och styrelsen för Järvalyftet där man ansöker om ytterligare medel, samt

- i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) anslöt sig till det framlagda förslaget av ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD).


Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M) och övriga ledamöters framlagda förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

I förslaget till fördelning av verksamhetsbidrag för år 2013 föreslås att flera kvinnojourer ska beviljas bidrag även för det kommande året. Med anledning av beslutet vill vi påminna om ärende i socialnämnden i juni 2011 dnr 2.6-0086/2011. Ärendet var svar på skrivelsen Skydda papperslösa kvinnor utsatt för våld. I svaret tydliggörs att de kvinnojourer som får bidrag från Stockholms stad har goda kunskaper om rättsförhållanden som gäller dessa kvinnor och att det ingår i deras uppdrag att vid behov ge tillfälligt stöd och skydd.

§10 Ledsagarservice för föreningar år 2013

Dnr 10.1-0576/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja 735000 kronor för ledsagning till följande åtta handikappföreningar för år 2013 med angivna summor.

Handikappföreningar

Beslut 2013

1

De Blindas Fritidsklubb

35000 kr

2

DHR Stockholmsavdelningen

186000 kr

3

NHR Stockholm

227000 kr

4

SRF, Stockholmsavdelningen

119000 kr


5

Sthlms Reumatikerförening

27000 kr

6

Hjulteatern

126000 kr

7

Unga Rörelsehindrade Sthlm

4000 kr

8

Brukarhusets IF

11 000 kr

Summa

735000 kr

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att fördela 735000 kronor för ledsagning till Stockholms stads handikappföreningar för år 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 RFHL Stockholm - Qjouren

Dnr 10.1-0618/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFHL Stockholm ett projektbidrag om sammanlagt 1 390000 kronor för Qjouren under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att bevilja ett projektuppdrag på sammanlagt 1390000 kronor. Av medlen avser 1000 000 kronor projektbidrag för att subventionera placeringsavgiften till att vara 1200 kronor för placeringar från Stockholms stad under år 2013. De resterande 390000 kronorna är ett engångsbidrag under år 2013 för att informera om verksamheten i staden.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) och ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Qjouren har en unik kompetens och en särskild inriktning; missbrukande kvinnor som utsätts för mycket våld, ofta utifrån en beroendeställning till män. Att också kvinnor, som är inne i ett aktivt missbruk, ska kunna ges plats i skyddat boende när de utsatts för våld måste vara en självklarhet. Socialnämnden bör ta fram en plan som garanterar Qjourens långsiktiga finansiering.

§12 Radio Totalnormal

Dnr 10.1-0415/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Fanzingo om 1288810 kronor för projektet ”Radio Totalnormal”.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att avslå ansökan. En stor del av de personer som medverkar i Radio Totalnormal och som ingår i publiken är medlemmar i Fountain House. Radioverksamheten når inte fler eller andra personer än de som tar del av Fountain Houses verksamhet. Utskottet stödjer sedan många år Stiftelsen Fountain House Stockholm så indirekt bidrar organisations- och föreningsstödsutskottet redan till projektet. Därtill, i enlighet med socialnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer, bör verksamheten avse ett förebyggande, direkt individstödjande socialt arbete. Radioverksamhet är inte i första hand ett komplement till socialtjänstens ansvarsområde utan snarare en kulturell verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Remake your network

Dnr 10.1-0612/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Demokratipiloterna ett projektbidrag om 384000 kronor för perioden
2013-04-01 – 2013-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att bifalla ett engångsbidrag till hyra och till del av projektledning för att föreningen ska ha möjlighet att se över och formulera en realistisk plan för sin verksamhet som den därefter anpassar verksamheten efter. Föreningen arbetar med hjälp till självhjälp och med att stärka ungas självkänsla.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Projekt stödgrupper inom föreningen Maskrosbarn – år 3

Dnr 10.1-0566/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Maskrosbarn projektbidrag om 413000 kronor för projektet ”Stödgrupper på Maskrosbarn” under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att bifalla ansökan för ett tredje och avslutande projektår. Projektets syfte är att i gruppform stödja ungdomar i åldern 14-17 år som lever i familjer med missbruk och/eller har psykisk sjukdom. Tredje projektåret har samma syfte som tidigare och föreningen vill därutöver även fokusera på dokumentation, utvärdering och kunskapsspridning av projektets effekter.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Projekt Killfrågor.se – volontärverksamhet inom föreningen Män för Jämställdhet i Stockholm

Dnr 10.1-0484/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Män för Jämställdhet i Stockholm om projektbidrag på 430 000 kronor.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att avslå ansökan. Enligt socialnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer är barn och ungdomar i riskzon en prioriterad målgrupp; däremot inte unga killar i allmänhet. Dessutom är det sökta bidraget inte avsett att användas direkt till målgruppen eller för utveckling av nya metoder, inspirera till förnyelse och utveckling i det sociala arbetet, utan till att under år 2013 ta över och utveckla den lokala volontärverksamheten i Stockholm i syfte att bland annat öka antalet besökare på nätet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Föreningen Hela Människa Järva ansöker om projektbidrag

Dnr 10.1-0464/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Hela Människan Järva om projektbidrag på 275 000 kronor.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att avslå ansökan. Det sökta bidraget ska användas för att driva projektet Medborgarservice under år 2013, ett integrationsprojekt. Därtill verkar föreningen i ett stadsdelsnämndsområde, Spånga-Tensta, och inte stadsövergripande.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Föreningen KRIS-08 ansöker om projektuppdrag

Dnr 10.1-0483/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att föreningen KRIS-08 ansökan återremitteras.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att bifalla föreningen KRIS-08 ett förlängt, utökat och sista start- och introduktionsbidrag om 600000 kr för år 2013. KRIS-08 stöder människor med kriminell bakgrund och missbruksproblem.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) med instämmande från övriga ledamöter föreslog att utskottet skulle besluta att

- återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter

- uppdra till förvaltningen att göra en fördjupad bedömning om kommunens möjlighet att bevilja bidrag till en förening som riktar sig enbart till en viss målgrupp med hänsyn till socialnämndens Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och annan tillämplig lagstiftning, samt

- utvärdera effekterna av KRIS-08s första projektår då skälen för bidragets storlek är otydliga.

Beslutsgång

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Yvonne Fernell-Ingelströms (M) och övriga ledamöters framlagda förslag till beslut.

§18 Insamlingsstiftelsen Choice ansöker om projektbidrag

Dnr 10.1-0385/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Insamlings-stiftelsen Choice om projektbidrag på 397 000 kronor.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012. Förvaltningen har föreslagit att utskottet ska besluta att avslå ansökan. Det sökta projektbidraget ska användas till ett skolprojekt för att påverka ungdomars inställning till alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak samt till personer med funktionsnedsättning(ar). Projektet är att se som kompletterande till utbildningsnämndens verksamhet och inte socialnämndens.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Projektansökan från BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter Ideell förening

Dnr 10.1-0476/2012.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter Ideell förening 1,6 miljoner kronor under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2012. Förvaltningen föreslår att utskottet ska besluta att bifalla den ideella föreningen projektbidrag. Föreningen erbjuder råd och stöd till personer med funktionsnedsättning ofta i kombination med funktionsnedsättningar som berör de kognitiva färdigheterna dvs. minne, hörsel, syn eller tal. Förvaltningen har utrett att det inte finns behov att upphandla de tjänster som föreningen tillhandahåller. Föreningens verksamhet är stadsövergripande och till del kompletterande till stadens verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Förvaltningens information

Förvaltningen delade ut informationsmaterial i form av broschyr och visitkort om projekt Vinternatt och verksamheter för hemlösa.

§21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) tackade för det goda samarbetet under året och önskade ledamöter och ersättare en God jul och Gott nytt år.

§22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (M) avslutade sammanträdet.