Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av tjänstemannabeslut

5 Ekonomisk redovisning

6 Maktlekar och utsatta barn

Ansökan från föreningen ALMAeuropa
Dnr 10.1-99/2013

7 Pappa äter sallad - Ett projekt för att skapa medvetenhet om Khatmissbruk

Projektansökan från Medborgarskolan Stockholm
Dnr 10.1-554/2013

8 Terrafem stödboende

Projektansökan från föreningen Terrafem
Dnr 10.1-560/2013

9 Ansökan om tilläggsbidrag år 2013 från föreningen X-cons

Ansökan från X-cons
Dnr 10.1-661/2013

10 Ansökan om tilläggsbidrag år 2013 från fritidsföreningen Nobba Brass och Nubbe

11 Sammanträdestider 2014 för organisations-och föreningsutskottet

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (138 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av tjänstemannabeslut Dnr 10.1-661/2013

§5 Ekonomisk redovisning 2013 Dnr 10.1-43/2013

§6 Maktlekar och utsatta barn Projektansökan från föreningen ALMAeuropa Dnr 10.1-99/2013

§7 Pappa äter sallad ­ Ett projekt för att skapa medvetenhet om Khatmissbruk Projektansökan från Medborgarskolan Stockholmsregionen Dnr 10.1-554/2013

§8 Terrafem stödboende Projektansökan från föreningen Terrafem Dnr 10.1-560/2013

§9 Ansökan om tilläggsbidrag år 2013 från föreningen X-cons Ansökan från X-cons Dnr 10.1-661/2013

§10 Ansökan om tilläggsbidrag år 2013 från fritidsföreningen Nobba Brass och Nubbe Dnr 10.1-668/2013

§11 Återkrav av bidrag till Tro och Hopp Dnr 10.1-216/2010

§12 Sammanträdestider 2014 för organisations- och föreningsutskottet Dnr 1.1-705/2013

§13 Sammanträdet avslutas