Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

3 Anmälan av protokolljustering

4 Redovisning 2013

5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2014

6 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2014

7 Ansökan om projektbidrag för Kafé Södermalm

Projektansökan från Ny Gemenskap
Dnr 10.1-871/2013

8 Utveckling av anhörigstöd

Projektansökan från SPES i Stockholm
Dnr 10.1-559/2013

9 Självmordsupplysningen

Projektansökan från föreningen Mind
Dnr 10.1-557/2013

10 Dynamo - dynamiska möjligheter

Projektansökan från Demokratipiloterna
Dnr 10.1-809/2013

11 Killfrågor Stockholm - nätstöd och upp-sökandeverksamhet till unga killar och transpersoner

Ansökan från föreningen Män för Jämställdhet Stockholm
Dnr 10.1-782/2013

12 Talita - tar vid där vägen tar slut

Projektansökan från den ideella föreningen Talita
Dnr 10.1-840/2013

13 Qjouren

Projektansökan från föreningen Qjouren
Dnr 10.1-847/2013

14 Barnrättsbyrån

Projektansökan från föreningen Ersta diakonisällskap
Dnr 10.1-865/2013

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Redovisning 2013

§5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2014 Dnr 10.1-44/2013

§6 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2014

§7 Ansökan om projektbidrag för Kafé Södermalm

§8 Utveckling av anhörigstöd Projektansökan från SPES i Stockholm

§9 Självmordsupplysningen Projektansökan från föreningen Mind

§10 Dynamo -­ dynamiska möjligheter Projektansökan från Demokratipiloterna

§11 Killfrågor Stockholm -­ nätstöd och uppsökandeverksamhet till unga killar och transpersoner Ansökan från föreningen Män för Jämställdhet Stockholm

§12 Talita - tar vid där vägen tar slut

§13 Qjouren Projektansökan från föreningen Qjouren

§14 Barnrättsbyrån Projektansökan från föreningen Ersta diakonisällskap

§16 Sammanträdet avslutas