Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträden Organisations- och föreningsutskottet 2014-03-04

Sammanträden Organisations- och föreningsutskottet 2014-03-04

Datum
Klockan
17:30
Plats
Södra Station

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

3 Anmälan av protokolljustering

4 Ekonomisk redovisning 2014

5 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Stockholms södra

6 Reserverat verksamhetsbidrag till Somaya kvinno- och tjejjour

7 KulturKlivet

Projektansökan från Off-Stockholm
Dnr 10.1-830/2013

8 Radio Totalnormal DIAGNOS

Projektansökan från föreningen Fanzingo
Dnr 10.1-562/2013

9 Kompisprojektet

Ansökan från föreningen Extrakompis
Dnr 10.1-1/2014

10 Mitt ansvar

Projektansökan från föreningen ASOV Stockholm
Dnr 10.1-25/2014

11 Kvinnocenter finns för dig och hjälper i möjligaste mån

Ansökan från föreningen Kvinnocenter Tensta-Hjulsta
Dnr 10.1-835/2013

12 Projekt 1000 Möjligheter - år 3

Ansökan från föreningen 1000 Möjligheter
Dnr 10.1-38/2014
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (198 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Ekonomisk redovisning 2014 Dnr 10.1-39/2014

§5 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Stockholm södra Dnr 10.1-32/2014

§6 Reserverat verksamhetsbidrag till Somaya kvinno- och tjejjour Dnr 10.1-345/2013

§7 Ansökan om projektbidrag för KulturKlivet Projektansökan från Off-Stockholm Dnr 10.1-830/2013

§8 Radio Totalnormal DIAGNOS Projektansökan från föreningen Fanzingo Dnr 10.1-562/2013

§9 Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

§10 Mitt ansvar Projektansökan från föreningen ASOV Stockholm Dnr 10.1-25/2014

§11 Kvinnocenter finns för dig och hjälper i möjligaste mån Ansökan från föreningen kvinnocenter Tensta-Hjulsta Dnr 10.1-835/2013

§12 Projekt 1000 Möjligheter ­ år 3 Projektansökan från föreningen 1000 Möjligheter Dnr 10.1-38/2014

§13 Förvaltningens information