Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträden Organisations- och föreningsutskottet 2014-12-16

Sammanträden Organisations- och föreningsutskottet 2014-12-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Södra Station

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

3 Anmälan av protokolljustering

4 Redovisning av organisations- och föreningsstöd 2014

5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2015

6 Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

7 Utveckling av anhörigstöd

Projektansökan från SPES i Stockholm
Dnr 10.1-511/2014

8 Självmordsupplysningen

Projektansökan från Mind Lokalförening Stockholm
Dnr 10.1-507/2014

9 Dynamo - dynamiska möjligheter

Projektansökan från Demokratipiloterna
Dnr 10.1-506/2014

10 "Landaprojektet" - Extra satsning för nyanlända traumatiserade flyktingar

Projektansökan från stiftelsen Röda Korsets
Center för torterade flyktingar
Dnr 10.1-525/2014

11 Avknoppning av Ung i X-cons

Projektansökan från föreningen Ung i X-cons
Dnr 10.1-431/2014

12 Convictus Hälsocenter

Projektansökan från föreningen Convictus
Dnr 10.1-248/2014

13 Ansökan om projektbidrag för Kafé Söder och Kafé Norrmalm

Projektansökningar från föreningen Ny Gemenskap
Dnr 10.1-437/2014

14 Barnrättsbyrån

Projektansökan från föreningen Barnrättsbyrån Sverige
Dnr 10.1-484/2014

15 Qjouren

Projektansökan från föreningen Qjouren
Dnr 10.1-492/2014

16 Talita Center

Projektansökan från den ideella föreningen Talita
Dnr 10.1-495/2014

17 Stödtorget

Projektansökan från föreningen SwedSom Youth
Dnr 10.1-453/2014

18 Stöd- och hjälpverksamhet för hedersvåldsut-satta och unga som riskerar eller utsatts för tvångsgifte

Projektansökan från föreningen Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), lokalförening i Stockholm
Dnr 10.1-459/2014

19 Läkarmottagning för ungas ANT-bruk

Projektansökan från Insamlingsstiftelsen Choise
Dnr 10.1-435/2014

20 Sammanträdestider 2015 för organisations- och föreningsutskottet

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Redovisning av organisations- och föreningsstöd 2014 Dnr 10.1-39/2014

§5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag år 2015 Dnr 10.1-40/2014

§6 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2015 Dnr 10.1-41/2014

§7 Utveckling av anhörigstöd Projektansökan från SPES i Stockholm Dnr 10.1-511/2014

§8 Självmordsupplysningen Projektansökan från Mind Lokalförening Stockholm Dnr 10.1-507/2014

§9 Dynamo ­ dynamiska möjligheter Projektansökan från Demokratipiloterna Dnr 10.1-506/2014

§10 "Landaprojektet" ­ Extra satsning för nyalända traumatiserade flyktingar Projektansökan från Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar Dnr 10.1-525/2014

§11 Avknoppning av Ung i X-cons Projektansökan från föreningen Ung i X-cons Dnr 10.1-431/2014

§12 Convictus Hälsocenter Projektansökan från föreningen Convictus Dnr 10.1-248/2014

§13 Ansökan om projektbidrag för Kafé Söder och Kafé Norrmalm Projektansökan från föreningen Ny Gemenskap Dnr 10.1-437/2014

§14 Barnrättsbyrån. Projektansökan från föreningen Barnrättsbyrån Sverige Dnr 10.1-484/2014

§15 Qjouren. Projektansökan från föreningen Qjouren Dnr 10.1-492/2014

§16 Talita Center Projektansökan från den ideella föreningen Talita Dnr 10.1-495/2014

§17 Stödtorget Projektansökan från föreningen SwedSom Youth Dnr 10.1-453/2014

§18 Stöd- och hjälpverksamhet för hedervåldsutsatta och unga som riskerar eller utsatts för tvångsgifte Projektansökan från föreningen Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), lokalförening i Stockholm Dnr 10.1-459/2014

§19 Läkarmottagning för ungas ANT-bruk. Projektansökan från Insamlingsstiftelsen Choise Dnr 10.1-435/2014

§20 Sammanträdestider 2015 för organisations- och föreningsutskottet Dnr 1.1-488/2014